จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
หมวดหมู่ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
ราคา 5,000.00-30,000.00 บาท
ประเภท สินค้าใหม่
สภาพ ชำระค่าบริการก่อน
อัพเดทล่าสุด 13 ก.ย. 2557
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
กรุณาเลือกชนิดสินค้าด้านล่างค่ะ
ห้างหุ้นส่วนสามัญ(ไม่จดทะเบียน) หรือคณะบุคคล
ห้างหุ้นส่วนสามัญ(ไม่จดทะเบียน) หรือคณะบุคคล
ราคา5,000.00 บาท
ประเภทสินค้าใหม่
สภาพจดเฉพาะทะเบียนพาณิชย์และสัญญาจัดตั้ง
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
ราคา5,000.00 บาท
ประเภทสินค้าใหม่
สภาพราคายังไม่รวมค่าธรรมเนียม
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ราคา10,000.00 บาท
ประเภทสินค้าใหม่
สภาพราคายังไม่รวมค่าธรรมเนียม
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วน
จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วน
ราคา8,000.00 บาท
ประเภทสินค้าใหม่
สภาพราคายังไม่รวมค่าธรรมเนียมกรมพัฒน์
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
แก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงาน ห้างหุ้นส่วน
แก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงาน ห้างหุ้นส่วน
ราคา8,000.00 บาท
ประเภทสินค้าใหม่
สภาพราคายังไม่รวมค่าธรรมเนียมกรมพัฒน์
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อ/ดวงตราของห้างหุ้นส่วน
แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อ/ดวงตราของห้างหุ้นส่วน
ราคา10,000.00 บาท
ประเภทสินค้าใหม่
สภาพราคายังไม่รวมค่าบริการ
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
แก้ไขเพิ่มเติมตราให้มีมากกว่า 1 ดวงของห้างหุ้นส่วน
แก้ไขเพิ่มเติมตราให้มีมากกว่า 1 ดวงของห้างหุ้นส่วน
ราคา10,000.00 บาท
ประเภทสินค้าใหม่
สภาพราคายังไม่รวมค่าธรรมเนียมกรมพัฒน์
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
แก้ไขเพิ่มเติมผู้เป็นหุ้นส่วน (ลดทุน-เพิ่มทุน/เปลี่ยนจำพวก/ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ)ห้างหุ้นส่วน
แก้ไขเพิ่มเติมผู้เป็นหุ้นส่วน (ลดทุน-เพิ่มทุน/เปลี่ยนจำพวก/ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ)ห้างหุ้นส่วน
ราคา12,000.00 บาท
ประเภทสินค้าใหม่
สภาพราคายังไม่รวมค่าะรรมเนียมกรมพัฒน์
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
แก้ไขเพิ่มเติมผู้เป็นหุ้นส่วน (เข้า-ออก) และหุ้นส่วนผู้จัดการ (กรณีผู้จัดการเดิมถึงแก่กรรม)ห้างหุ้นส่วน
แก้ไขเพิ่มเติมผู้เป็นหุ้นส่วน (เข้า-ออก) และหุ้นส่วนผู้จัดการ (กรณีผู้จัดการเดิมถึงแก่กรรม)ห้างหุ้นส่วน
ราคา12,000.00 บาท
ประเภทสินค้าใหม่
สภาพราคายังไม่รวมค่าธรรมเนียมกรมพัฒน์
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด
แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด
ราคา10,000.00 บาท
ประเภทสินค้าใหม่
สภาพราคายังไม่รวมค่าธรรมเนียมกกรมพัฒน์
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
เลิกห้างหุ้นส่วนพร้อมเสร็จชำระบัญชี
เลิกห้างหุ้นส่วนพร้อมเสร็จชำระบัญชี
ราคา30,000.00 บาท
ประเภทสินค้าใหม่
สภาพราคายังไม่รวมค่าธรรมเนียมกรมพัฒน์
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล (Registered Ordinary Partnership)

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เป็นห้างหุ้นส่วนที่มีบุคคล 2 คนขึ้นไปมาลงทุนและเป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนเป็น"หุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด" หมายถึง ถ้าห้างหุ้นส่วนมีหนี้ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ ทุกคนที่เป็นหุ้นส่วน ต้องรับผิดชอบหนี้ทั้งหมด โดยไม่จำกัดจำนวนและหุ้นส่วนแต่ละคนมีอำนาจในการจัดการกิจการของห้างหุ้น ส่วน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด (Limited Partnership)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คือ ห้างหุ้นส่วนประเภทซึ่งมีผู้เป็นหุ้นส่วน 2 จำพวก ดังนี้

  • หุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิด หมายถึง รับผิดชอบจำนวนหนี้ที่เกิดขึ้นไม่เกินจำนวนเงินที่ตนได้ลงทุนและไม่มีสิทธิ์ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ แต่มีสิทธิที่จะสอบถามการดำเนินกิจการของห้าง ได้แก่ ผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคน ซึ่งรับผิดจำกัดเพียงจำนวนเงินที่ตนรับว่าจะลงทุนในห้างหุ้นส่วนเท่านั้น
  • หุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด หมายถึง ถ้าห้างหุ้นส่วนมีหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ ต้องรับผิดในหนี้สินทั้งหมดก่อนและมีสิทธิเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการและหุ้นส่วน ได้แก่ หุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคนซึ่งรับผิดในบรรดาหนี้สินทั้งปวงของห้างหุ้นส่วน โดยไม่จำกัดจำนวน

หน้าที่ของห้างหุ้นส่วน

ห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ที่จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีหน้าที่ต้องจัดทำงบการเงินประจำปี ยื่นต่อสำนักบริหารข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือสำนักงานทะเบียนการค้าจังหวัด แล้วแต่กรณี ภายใน 5 เดือน นับแต่วันปิดรอบปีบัญชี แม้ว่าจะยังมิได้ประกอบกิจการก็ตาม มิฉะนั้น มีความผิดต้องระวางโทษ ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท

การจดทะเบียน

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล/ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้อง

  • ยื่นแบบขอจองชื่อห้างหุ้นส่วนเพื่อตรวจสอบไม่ให้ซ้ำกับห้างหุ้นส่วนบริษัทอื่น
  • กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อของห้างหุ้นส่วน กิจการที่จะทำ สานที่ตั้งห้าง ชื่อ ที่อยู่ อายุ สัญชาติ สิ่งที่นำมาลงทุน ลายมือชื่อของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน ชื่อหุ้นส่วนผุ้จัดการ ข้อจำกัดอำนาจหุ้น ส่วนผู้จัดการ (ถ้ามี) พร้อมกับ ประทับตราสำคัญของห้างในแบบพิมพ์คำขอจดทะเบียนจัดตั้ง และให้ หุ้นส่วนผู้จัดการเป็นผู้ยื่นขอจดทะเบียน (ปกติการยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล /ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการจะต้องลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียนต่อหน้านาย ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ในกรณีหุ้นส่วนผู้จัดการไม่ประสงค์จะไปลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียนก็ สามารถจะลงลายมือชื่อต่อหน้าสามัญหรือวิสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา เพื่อเป็นการรับรองลายมือชื่อ ของตนได้ในอีกทางหนึ่ง) หรือหุ้นส่วนผู้จัดการจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้

   ซึ่งเรามีบริการดังนี้ 

1.จัดตั้งห้างหุ้นส่วน
               2. จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงห้างหุ้นส่วนจำกัด
                     2.1 แก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
                     2.2 แก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงาน
                     2.3 แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อ/ดวงตรา
                     2.4 แก้ไขเพิ่มเติมตราให้มีมากกว่า 1 ดวง
                     2.5 แก้ไขเพิ่มเติมผู้เป็นหุ้นส่วน (ลดทุน-เพิ่มทุน/เปลี่ยนจำพวก/ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ
                     2.6 แก้ไขเพิ่มเติมผู้เป็นหุ้นส่วน (เข้า-ออก) และหุ้นส่วนผู้จัดการ (กรณีผู้จัดการเดิมถึงแก่กรรม)
               3. แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด
               4. เลิกห้างหุ้นส่วน
               5. แก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวผู้ชำระบัญชี
               6. เสร็จการชำระบัญชี

สินค้านี้ยังไม่มีคนวิจารณ์
ชื่อ
คำถาม
รายละเอียด
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

วิธีการชำระเงิน

ร้านค้านี้ยังไม่ได้กำหนดวิธีการชำระเงินค่ะ กรุณา ติดต่อกับทางร้าน เกี่ยวกับรายละเอียดในการชำระเงิน
ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี
ซีไอเอ็มบีไทย บางรัก 7000142330 ออมทรัพย์ นายเฉลิมเกียรติ
กสิกรไทย พระโขนง 0102542462 ออมทรัพย์ นายเฉลิมเกียรติ
  • ค่าธรรมเนียม 3.4% + 11 THB
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
     
 
ขั้นตอนที่ 1
เลือกสินค้าที่คุณต้องการ
โดยคลิกปุ่มสั่งซื้อ หรือปุ่มหยิบลงตะกร้า
>
ขั้นตอนที่2
เมื่อเลือกสินค้าครบแล้ว
ให้คลิกปุ่มสั่งซื้อสินค้าในตะกร้าสินค้า
>
ขั้นตอนที่ 3
กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
จากนั้นคลิกปุ่มยืนยันการสั่งซื้อ
v
เมื่อทางเราตรวจสอบรายการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะจัดส่งลิงค์สำหรับกรอกข้อมูลแบบฟอร์ม
หรือสอบข้อเท็จจริง
(พร้อมแจ้งเอกสารที่ต้องเตรียม)
<
ขั้นตอนที่ 5
แจ้งการชำระเงินผ่านทางหน้าเว็บไซต์
แจ้งชำระเงิน
<
ขั้นตอนที่ 4
ชำระค่าสินค้าและบริการ
สามารถดู วิธีการชำระเงินได้ที่นี่
v
ขั้นตอนที่ 3
เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วส่งกลับมาให้ทีมงานตรวจสอบความถูกต้อง
>
ทีมงานดำเนินงานตามขั้นตอน(จัดเตรียมเอกสารตามข้อมูล)
>
ส่งเอกสารให้ท่านเซ็นต์(ถ้ามี)
v
ขั้นตอนที่ 6
(ส่งมอบงาน)ส่งเอกสารที่จำเป็นให้กับท่าน
<
คัดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
<
ดำเนินการ ตามขั้นตอน เช่น ยื่นเอกสารต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

ระบบสมาชิก

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่
ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

สถิติร้านค้า

หน้าที่เข้าชม137 หน้า
ผู้ชมทั้งหมด106 ครั้ง
เปิดร้าน4 ก.ย. 56
ร้านค้าอัพเดท18 ก.พ. 58

0946848668
Go to Top